Konecranes

 

ODBORNÉ JEŘÁBOVÉ PORADENSTVÍ

 

Nabízíme mnohem více! Zdvihací zařízení, servis, ale také odborné poradenství.

Představte si, že před vámi leží projekt na zefektivnění výrobního procesu pořízením zcela nového zdvihacího zařízení. Či nastane situace, kdy jste dokonce postaveni před projekt budování nové výrobní haly vybavené jeřáby. Anebo se třeba jen potýkáte s klíčovými nedostatky stávajícího jeřábového parku – nízkou nosností, malou rychlostí, vysokými provozními náklady (spotřeba el. energie, poruchovost, výměny dílů) nebo zařízení neodpovídá z hlediska přesnosti manipulace či bezpečnosti. Stojí před vámi zkrátka podobný komplexní úkol a vy si ve firmě lámete hlavy s tím, jak jej optimálně vyřešit.

Nechte to na nás!

Ve všech případech, kdy potřebujete vyřešit situaci, týkající se jeřábového vybavení vaší firmy, je zde možnost využít naší poradenské a konzultační činnosti. Disponujeme vlastním konstrukčním oddělením, odborníky na návrhy toho nejlepšího řešení pro vámi požadované výrobní operace, při nichž používáte právě jeřábové vybavení. Spolu s tím, jak se vyvíjí celý obor zdvihacích technologií, mění se průběžně i platné normy a udržet krok není snadné. Proto Konecranes and Demag s.r.o. nabízí pomoc ještě před samotnou dodávkou jeřábu, pomoc ve fázi projektování. Vyznáme se v normách, které je potřeba ctít a umíme technicky poradit již se samotnou stavbou a přípravou pro jeřábové vybavení a jeřábovou dráhu.

Nejsme jen prodejci jeřábů, máme i zázemí v podobě vlastního konstrukčního oddělení a nabízíme poradenství našim zákazníkům či stavebním firmám a projektantům, jak správně halu či výrobní prostory vyprojektovat a předejít tak nečekaným problémům při stavbě nebo koupi nového zařízení, které ve svém důsledku znamenají prostoje a vícenáklady. Ty se mohou vyšplhat do astronomických částek,“ varuje Jiří Herian, obchodní ředitel společnosti Konecranes and Demag s.r.o.

Naši obchodní manažeři dle vašich specifických požadavků najdou pak pro vás nejvhodnější produkt a doporučí nejpříhodnější vlastnosti zařízení. Je to jednoduché: vy definujete požadavky a my hledáme řešení.

Z jakých produktů mohu vybírat?

Společnost Konecranes and Demag s.r.o. nabízí na českém trhu dvě světové značky jeřábové techniky – Konecranes a Demag – a to umožňuje dle potřeb zákazníka výběr ze široké škály produktů a jejich vlastností. Vysvětlíte-li nám přesně vaše potřeby, nabídneme vám po technicko-ekonomické stránce ideální produkt.

Jeřáby v České republice také přímo vyrábíme v závodě ve Slaném, kam jsou všichni stávající i budoucí zákazníci srdečně zváni k prohlídce, která jim může pomoci v dalším nákupním rozhodování.

Správný výpočet zatřídění jeřábu ušetří statisíce!

Mostový jeřáb má být navržený na minimální životnost 10 let. To se povede ale pouze v případě, že projektant v souladu s platnými normami správně vypočetl zatřídění jeřábu, ocelové konstrukce i pohonných jednotek s ohledem na předpokládaný provoz.

Velmi zjednodušeně řečeno: je obrovský rozdíl, jestli jeřáb s rozpětím 20 metrů a nosností 10 tun bude břemeno o takové hmotnosti zdvihat jednou za rok nebo několikrát denně. Základní parametry jeřábu, tedy rozpětí a nosnost, jsou v obou případech stejné, ale v závislosti na tom, v jakém provozu a jak často se bude jeřáb používat, se zásadně liší nakonec i zatřídění jeřábu, a tedy i jeho cena.

Projektanti z našeho konstrukčního oddělení se dokonale orientují ve změti platných norem a přesně vědí, jaké informace potřebují od zadavatelů získat pro správný výpočet zatřídění jeřábu a jeřábové dráhy. Dokážou tak našim zákazníkům ušetřit nemalé finanční prostředky.

Pokud bude jeřáb navržený špatně, bude sice v rámci záruky fungovat, ale již po několika letech může dojít k opotřebení klíčových součástí a životnost jeřábu tak vyprší dříve, než se počítalo. Stejně tak i v případě ocelových konstrukcí. Náklady na výměnu dílů opotřebených díky nesprávnému výpočtu zatřídění mohou dosáhnout statisíců či dokonce milionů korun nehledě na ztráty ve výrobě v době odstavení jeřábu pro potřebnou opravu.

Díky správnému zatřídění prodloužíte životnost jeřábu a ušetříte!

Převedeme vaše představy do reálného zobrazení

Naše konstrukční oddělení dokáže poradit, jakou provést přípravu pro instalaci jeřábových drah, dodáme detailní výkresy, rozměry, zatěžovací údaje. Navrhujeme také pomocné ocelové konstrukce.

Všechny návrhy zdvihacího zařízení máte možnost od nás získat jak ve formě klasických 2D výkresů, tak v podobě 3D zobrazení. Pro lepší představu o výsledku řešení umíme finální produkt vsadit do reálného prostředí vaší výrobní haly.

Pomáháme firmám vyjasnit si jejich reálné potřeby na výrobní procesy a potřebné zařízení. V rámci konzultací společně s vámi připravíme přesné zadání projektu.

Nezapomeňte myslet na budoucnost

Pokud budete potřebovat do budoucna prodloužit jeřábovou dráhu či upravovat rozložení zdvihacího zařízení na dráze, je vhodné zamyslet se dopředu nad optimální přípravou elektroinstalace  - vyvedení přívodních kabelů, umístění hlavního vypínače nebo velikostí dimenze napájecí troleje.

„V případě dlouhých hal doporučujeme, aby byl přívodní kabel umístěný doprostřed haly, nikoli na kraj, ačkoli se to může zdát zprvu jako výhodnější a nejekonomičtější řešení,“ říká Jiří Herian. V závislosti na délce napájecí troleje od přívodního kabelu totiž dochází k úbytkům napětí a může se tedy stát, že sice ušetříme prostředky za kratší kabel, ale na druhé straně haly může dojít k úbytku napětí, které znemožní provoz jeřábů. Zákazník tak nakonec musí použít dražší napájecí trolej – celou jí vyměnit. Vyvede-li se napájecí kabel ve správném místě haly, může se použít napájecí trolej z menšího profilu a tudíž levnější.

Naši konstruktéři vám pomohou najít řešení i s ohledem na budoucí rozšíření výroby.

Pro konzultaci zdarma jsou všichni odborníci v naší společnosti připraveni se s vámi sejít, a to jak v rámci osobní návštěvy, tak on-line např. přes aplikaci MS Teams.